menu

tcm

tcm

 

Hromadná komunikace - email / sms

Komunikace s dětmi a rodiči je velice důležitá. Proto jsme připravili modul, v rámci kterého můžete velice jednoduše odeslat hromadný e-mail. E-mail můžete směřovat na jednotlivé dítě, rodiče nebo tréninkovou skupinu. Komunikovat můžete v opodstatněných případech obdobně také formou sms zpráv.

E-mail
Nový hromadný e-mail odešlete kliknutím na menu Komunikace, dále napravo tlačítko Vytvořit hromadný email. Následně zadejte předmět e-mailu a poté můžete psát text e-mailu. V e-mailu můžete formátovat textu i vkládat obrázky. Rozpracovaný e-mail můžete kdykoliv uložit a vrátit se k editaci později. V záložce Příjemci si vyberete skupinu nebo jednotlivce, kterým chcete odeslat e-mail. V záložce náhled je ukázka, jak bude e-mail vypadat. Před prohlédnutím náhledu, je potřeba rozpracovaný e-mail uložit.

Rozeslání e-mailu se provádí v základním přehledu e-mailů, kde máte mimo jiné zobrazeno, kolik příjemců si již e-mail otevřelo. Odesílání e-mailů můžete kdykoliv i zastavit.

SMS
Někdy je potřeba odeslat rychlou zprávu členům tréninkového centra, a proto je v modulu Hromadné komunikace také možnost odeslat SMS. SMS zprávy používejte opravdu jen v nutných případech. Každá SMS by měla být krátká a informativní. Počet znaků je omezen na 480. Aby bylo možno SMS odeslat, je nezbytně nutné, aby byla SMS personifikovaná. Na začátku zprávy je třeba ponechat proměnnou %OSLOVENI%. Tato proměnná bude nahrazena za oslovení dle jména uvedeného v aplikaci. Teny na příklad: Vážený pane Nováku/Vážená paní Nováková.